Fokusområder

Trondheim misjonskirke arbeider etter en rullerende toårsplan, som altså fornyes årlig. I denne planen er det fem satsingsområders, som vi ønsker å sette fokus på i perioden. For perioden 2019 - 2021 har vi disse fokusområdene: Bønn, Gudstjenester og forkynnelse, Sang og musikk, Husgrupper, og Barn og unge.

 

Fokusområder

 

Bønn 

Er vi fornøyd slik det er, eller vil vi se noe mer? Grunnlaget for all vekst og utvikling i menighetens liv er bønn. For at bønnen skal få liv og bringe oss videre, trenger vi å flytte fokus fra oss selv og opp til Gud, søke først Hans rike, og søke Hans ansikt. Det henvises ellers til tale i Gudstjenesten 8.januar 2017, lydopptak finner du HER, og oppfølgingsark HER. (linker)


Gudstjenester og forkynnelse

Forkynnelse av det levende Gudsordet er en viktig komponent i menighetens virksomhet. Når det er ferskt brød i brødhuset, kommer de som er sultne. Guds Ord er vår åndelige mat, og nødvendig for å kunne bygge det huset Herren har kalt oss til å bygge. Gudstjenesten er på flere måter også i seg selv forkynnelse, gjennom sang og musikk, opplesning av Ordet, osv. Det henvises ellers til tale i Gudstjenesten 5. mars 2017, lydopptak finnes HER, og oppfølgingsark HER. (linker)

 

 

Fokusområder

 

Sang og musikk

Sang og musikk ligger nært menneskers hjerte, og er en viktig del av livet vårt. Det er et viktig redskap når det gjelder vår lovprisning og tilbedelse, og også for formidling av evangeliet og proklamasjon av Guds Ord. Trondheim misjonskirke har historisk sett vært preget av mye god sang og musikk, og et mangfold når det gjelder stil og form. Det henvises ellers til taler i Gudstjenestene 5. og 12. februar 2017, lydopptak fra den ene finnes HER, og oppfølgingsark fra begge finnes HER. Det henvises også til seminaret med Arvid Pettersen 6. mai 2017, lydopptak finnes HER. (linker)

 

Fokusområder

 

Husgrupper

En av grunnene til at vekstraten for antall nye kristne i verden har økt i løpet av de siste 30 årene, er en ”strukturell reformasjon” der man finner tilbake til den mer opprinnelige formen for menighetsliv. Kjernen i dette er smågrupper i hjemmene, i tillegg til storsamlinger for hele menigheten. Det henvises ellers til tale i Gudstjenesten 21. mai 2017, lydopptak finnes HER, og oppfølgingsark finnes HER. (linker)


Barn og unge

Barna og ungdommene er en hver menighets framtid. Det har gjennom flere år allerede vært fokus på dette, og oppstarten av Studentkveldarbeidet i løpet av skoleåret 2015/16 (drives nå under navnen "Unge voksne") er et synlig bevis på dette arbeidet. Det er søndagsskole under en del av Gudstjenestene i Trondheim misjonskirke. Vi ønsker ellers å arbeide for at hovedgudstjenestene våre har en form og et innhold som oppleves attraktivt for unge.

Kontakt oss

Trondheim Misjonskirke 
Arkitekt Christies gt. 1c
7012 Trondheim  

94 14 81 31

Org. nr. 940 102 057

Powered by Cornerstone